Witamy na stronach
Regionalnego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego
w Olsztynie

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkie Spółdzielnie Socjalne z terenu północno-wschodniego regionu Polski do członkostwa w naszej organizacji

Informujemy iż zgodnie z art. 15 c ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1205, z 2019 r. poz. 2020) spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, o której mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności. Ponadto, każda spółdzielnia socjalna obowiązana jest przynajmniej raz na 3 lata, a w okresie pozostawania w likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.

Działając w Regionalnym Spółdzielczym Związku Rewizyjnym możemy skuteczniej promować i wspierać ideę gospodarki społecznej poprzez działania w zakresie szeroko rozumianej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

h

Statut Związku

Zapoznaj się ze Statutem, dokumentem ważnym dla każdego członka naszego związku. Zapraszamy Twoją organizację do współtworzenia Regionalnego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego.

Ważne Terminy

Dowiedz się o ważnych terminach prawnych i skarbowych oraz datach kalendarzowych związanych ze spółdzielczością socjalną i ekonomią społeczną.

Przepisy Prawne

Spółdzielczość i Ekonomia Społeczna jest ustanowiona w Polskim Prawie. Bądź na bieżąco poprzez branie udziału w naszych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach.

Nasza Siedziba

Odwiedź nas i zasięgnij informacji, które będą potrzebne Twojej organizacji. Zapytaj o rozwiązanie problemów lub umów się z naszym ekspertem.

Zgłoś swoją organizację do RSZR

Chcąc przystąpić do Związku należy (1) podjąć uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie przystąpienie do Regionalnego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Olsztynie a następnie (2) wypełnić oraz przesłanie deklarację członkowską.