ZARZĄD:

Andrzej URBAN – Prezes
Iwona JAKUSZONEK – Wiceprezes
Remigiusz DOBKOWSKI – Wiceprezes

RADA NADZORCZA:

Tomasz BAGNIEWSKI – Przewodniczący
Ryszard PAWŁOWSKI
Dariusz WĘGIERSKI