Przed nami kolejne
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Regionalnego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Olsztynie

Olsztyn, 25 kwietnia 2023 rok

Witamy na stronach
Regionalnego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego
w Olsztynie

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkie Spółdzielnie Socjalne z terenu północno-wschodniego regionu Polski do członkostwa w naszej organizacji

Informujemy iż zgodnie z art. 15 c ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1205, z 2019 r. poz. 2020) spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, o której mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności. Ponadto, każda spółdzielnia socjalna obowiązana jest przynajmniej raz na 3 lata, a w okresie pozostawania w likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.

Działając w Regionalnym Spółdzielczym Związku Rewizyjnym możemy skuteczniej promować i wspierać ideę gospodarki społecznej poprzez działania w zakresie szeroko rozumianej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Statut Związku

Zapoznaj się ze Statutem, dokumentem ważnym dla każdego członka naszego związku. Zapraszamy Twoją organizację do współtworzenia Regionalnego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego.

Ważne Terminy

Dowiedz się o ważnych terminach prawnych i skarbowych oraz datach kalendarzowych związanych ze spółdzielczością socjalną i ekonomią społeczną.

Przepisy Prawne

Spółdzielczość i Ekonomia Społeczna jest ustanowiona w Polskim Prawie. Bądź na bieżąco poprzez branie udziału w naszych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach.

Nasza Siedziba

Odwiedź nas i zasięgnij informacji, które będą potrzebne Twojej organizacji. Zapytaj o rozwiązanie problemów lub umów się z naszym ekspertem.

Zgłoś swoją organizację do RSZR

Chcąc przystąpić do Związku należy (1) podjąć uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie przystąpienie do Regionalnego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Olsztynie a następnie (2) wypełnić oraz przesłanie deklarację członkowską.