Zaproszenie do wstąpienia

Przystąp do RSZR w Olsztynie

W imieniu władz Regionalnego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego mamy zaszczyt zaprosić wszystkie Spółdzielnie Socjalne z terenu północno-wschodniego regionu Polski do członkostwa w naszej organizacji. Działając w Regionalnym Spółdzielczym Związku Rewizyjnym możemy skuteczniej promować i wspierać ideę gospodarki społecznej poprzez działania w zakresie szeroko rozumianej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadaniem RSZR w Olsztynie jest:

• Reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji samorządowej i państwowej;
• Prowadzenie na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności instruktażowej, doradczej, kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej;
• Poszukiwanie partnerów i reprezentowanie zrzeszonych spółdzielni za granicą;
• Przeprowadzanie lustracji w spółdzielniach;
• Inicjowanie współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo- badawczymi;
• Wykonywanie innych zadań inicjowanych przez zrzeszone w Związku spółdzielnie.

Procedura przystąpienia Spółdzielni do RSZR w Olsztynie:

1. Należy podjąć uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie przystąpienie do Regionalnego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Olsztynie – projekt uchwały poniżej.
2. Wypełnienie oraz przesłanie deklaracji członkowskiej – deklaracja członkowska poniżej.

 

Serdecznie zapraszamy!